Alle leden van onze vereniging krijgen les tijdens de training van één van onze gediplomeerde maîtres. Voor die lessen betaal je niets extra's, die zijn inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap.

De lessen zijn gericht op absolute beginners, mensen die nog nooit geschermd hebben, gevorderden, en coaching van toppers.

Schermers met een beperking trainen zoveel mogelijk mee met de rest van de groep, maar krijgen daarnaast les in de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn voor rolstoelschermen.

Op de laatste training van de maand worden er onderling wedstrijdjes geschermd.

Er zijn mogelijkheden om buiten de reguliere trainingen extra te trainen. Daar kun je afspraken over maken met de maître. Aan de extra trainingen zijn wel kosten verbonden.