Voordat je besluit om lid te worden van Pallas moet je zeker weten of de sport en de vereniging bij jou passen. Om daar achter te komen kun je een paar keer vrijblijvend meetrainen. Op het sportcentrum hebben wij een kast met wapens en beschermende kleding die je kunt lenen. Zorg zelf voor een paar gymschoenen.

De lidmaatschapsgelden zijn als volgt:

Groep Entreegeld
(eenmalig)
Contributie
(jaarlijks)
Bondsbijdrage
(jaarlijks)
Huur uitrusting
(facultatief voor 1 jr)
Junioren € 12,50 € 195,00 € 31,65 € 70,00

Senioren

€ 12,50 € 216,00 € 63,30 € 70,00

Er geldt een opzegtermijn van twee maanden die ingaat op de eerstvolgende maand na de datum van opzegging.

Je kunt het lidmaatschap ieder jaar in één keer betalen, of gespreid. Voorwaarde voor gespreide betaling is dat je betaald door middel van automatische incasso.

Als betaling uitblijft, dan zal het lidmaatschap vanuit onze zijde beëindigd worden evenals stopzetting van de bondsbijdrage.