Tijdens onze digitale Algemene Ledenvergadering van 15 december j.l., zijn er helaas geen geïnteresseerden opgestaan voor een bestuurlijke functie.

Echter, gezien het feit, dat een aantal leden hebben aangegeven niet verkiesbaar te zijn, hebben wij dringend nieuwe bestuursleden nodig.

Wij zoeken minimaal 3 nieuwe leden, die in eerste instantie als algemeen lid kunnen starten, maar die daarna een aantal speciale bestuurstaken kunnen oppakken, zoals bijvoorbeeld ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat.

Mocht je vragen hebben over het gezochte profiel of de uit te voeren werkzaamheden --> neem contact op met één van de huidige bestuursleden.