Tijdens onze laatstgehouden virtuele Algemene Ledenvergadering van 15 december j.l., hebben een aantal aanwezigen zich aangemeld voor een ondersteunende functie.

Ingevuld vacatures op dit moment:

Kascommissie --> Kiran Soekar en Shane McAndrew

Beheer website --> Tim Bots

Beheer interne competitie --> Tim Bots

Hierbij nogmaals hartelijk dank voor het oppakken van deze belangrijke functies.