De Bond heeft het bestuur van Pallas gevraagd of onze vereniging dit jaar gastheer wilde zijn voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen.

Inmiddels kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Veel leden van onze vereniging hebben meegeholpen om dit toernooi te doen slagen. Verrassend genoeg ook schermers die nog maar net lid waren.

Voor het toernooi was veel aandacht vanuit de media en de gemeente Breda, en dat is voor een relatief onbekende sport natuurlijk altijd heel fijn.

Het bestuur van Pallas heeft aangeboden om volgend jaar opnieuw als gastheer op te treden. De Bond neemt het aanbod in overweging en zal daarover te zijner tijd een besluit nemen.