De gratis Breda Pas is een inkomensafhankelijke kortingspas. Met deze pas krijg je onder andere korting op het lidmaatschap van Pallas.

Uitsluitend inwoners van de gemeente Breda met een laag inkomen (tot 110% van het wettelijk minimumloon) hebben recht op deze pas.

De Breda Pas is een persoonlijke pas. Voor uw partner en kinderen van 12 t/m 17 jaar kunt u een eigen pas aanvragen. Kinderen tot 12 jaar kunnen met de pas van ouders/verzorgers gebruik maken van de Breda Pas aanbiedingen.

Breda Pashouders krijgen ieder jaar in december de Breda Pas voor het nieuwe jaar automatisch thuisgestuurd.
Meer informatie over de Breda Pas en haar aanbiedingen kunt u lezen bij het thema Familie, Zorg en Welzijn.