Tijdens de ALV van 4 juli j.l. heeft het bondsbestuur geen contributieverhoging voorgesteld, maar medegedeeld dat zij gebruik maken van hun recht tot het doorvoeren van een indexering.

De nieuwe bedragen zullen met ingang van 1 januari 2019 als volgt zijn:

Groep Leeftijd Tarief
Senioren 21 jaar en ouder € 58,25
Junioren 20 jaar en jonger € 29,95

Deze bedragen zullen wij doorberekenen bij de factuur voor 2019 of de incassering van de eerste termijn van 2019, mocht u voor automatische incasso hebben gekozen.

De contributie voor SV Pallas blijft, zoals bepaald tijdens onze ALV van 30 maart j.l., ongewijzigd.

Groep Leeftijd Tarief
Senioren 21 jaar en ouder € 196,25
Junioren 20 jaar en jonger € 176,50

Genoemde bedragen zijn exclusief een eventuele huur van materialen.