Dit jaar heeft Schermvereniging Pallas voor de allereerste keer meegedaan aan de Grote Clubactie, waarbij 80% van de verkochte loten uitgekeerd wordt aan de vereniging.

Tijdens de ALV van 4 juli j.l. heeft het bondsbestuur geen contributieverhoging voorgesteld, maar medegedeeld dat zij gebruik maken van hun recht tot het doorvoeren van een indexering.

Hans Rompa heeft  besloten het penningmeesterschap per volgend bestuursjaar over te dragen aan iemand anders. Ben je geïnteresseerd in deze functie neem dan contact op met Hans, of één van de andere bestuursleden.

Op vrijdag 24 juni was de laatste training van dit seizoen. Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 9 september. Het bestuur wenst alle schermers, maîtres, en ouders een hele fijne vakantie.

De gratis Breda Pas is een inkomensafhankelijke kortingspas. Met deze pas krijg je onder andere korting op het lidmaatschap van Pallas.

De website was weer toe aan een opknapbeurt. Het resultaat mag er zijn. De site is overzichtelijk en werkt zowel op grote als op kleine beeldschermen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 is Karin Fens met algemene stemmen gekozen tot nieuwe secretaris van Pallas.